Giáo dục là làm gì? – Phân tích từ “Góc nhìn cách mạng về virút”