Giới thiệu

Giới thiệu

Trung tâm Trẻ em & Phát triển (CCD) là tổ chức giáo dục hướng tới mục tiêu cùng các cá nhân, tổ chức đồng kiến tạo “Hệ sinh thái giáo dục gia đình thuận nhiên”.
Dung dưỡng văn hóa thuận nhiên (Nương tựa và tôn trọng sự đa dạng):
– Nương tựa cùng chung sống giữa muôn loài (cùng định nghĩa lại giáo dục “vượt trội”)
– Tôn trọng vẻ đẹp, giá trị đời sống của mỗi cá nhân trong sự đa dạng và khác biệt văn hóa thế hệ dựa trên tôn trọng quyền trẻ em.
*****
Dự án giáo dục thuận nhiên cùng nhìn lại cách chúng ta đã học và trưởng thành, cách được “giáo dục” qua môi trường, quan sát, trải nghiệm trong sự tối ưu hóa nguồn lực gia đình (hệ sinh thái của mỗi gia đình).