Sứ mệnh – Tầm nhìn

Sứ mệnh – Tầm nhìn

SỨ MỆNH – TẦM NHÌN

Trung tâm Trẻ em và Phát triển (CCD) là tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập với niềm tin sâu sắc vào vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của trẻ em.

• Hướng tới việc tạo một hệ sinh thái giáo dục với sự tham gia của cộng đồng cha mẹ, nhà thực hành giáo dục, nhà nghiên cứu, quản lý, truyền thông doanh nghiệp và nhà đầu tư…..giúp trẻ tự khai phóng, có trách nhiệm với bản thân, sống kết nối với thiên nhiên và cống hiến vì cộng đồng thông qua các hoạt động hỗ trợ cho các chương trình giáo dục chính thống trong các nhà trường.

• Thúc đẩy các diễn đàn giáo dục trong nước và quốc tế, hỗ trợ các tổ chức giáo dục nghiên cứu và triển khai thực nghiệm mô hình giáo dục mới cho trẻ em, đặt trong tâm giáo dục gia đình.

• Hỗ trợ sáng kiến của các bên liên quan để đồng hành cùng cha mẹ, giáo viên hiện thực hóa tình yêu thương và trách nhiệm dựa trên sự tôn trọng quyền trẻ em.

CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động nghiên cứu và thí điểm mô hình giáo dục thông qua các dự án

• Tổ chức nghiên cứu các mô hình Giáo dục mới triển khai tại Việt Nam, nâng cao sự kết nối giữa gia đình & nhà trường.

• Hỗ trợ các nhà thực hành giáo dục triển khai nghiên cứu đánh giá mô hình giáo dục mới đưa vào Việt Nam theo trào lưu thế giới.

2. Dịch vụ tư vấn giáo dục

• Dịch vụ tư vấn trực tiếp và trực tuyến dành cho gia đình trẻ: Hỗ trợ cha mẹ và giáo viên đánh giá định kỳ quá trình phát triển của trẻ bằng các công cụ online (sàng lọc/đánh giá sớm): các test hỗ trợ giáo dục tuổi đầu đời dưới 8 tuổi) và hướng nghiệp (trên 8 tuổi). Kết nối chuyên gia để cá nhân hóa kế hoạch nuôi dạy trẻ, trong đó có kết nối dịch vụ offline trong trường hợp cần can thiệp chuyên sâu hoặc hỗ trợ khẩn cấp.

• Dịch vụ đánh giá và tư vấn offline dành cho cơ sở giáo dục: Đánh giá độc lập mô hình giáo dục; Đánh giá và tư vấn ứng dụng mô hình giáo dục mới vào trong tổ chức.

• Dịch vụ CSR dành cho doanh nghiệp bảo đảm quyền trẻ em: Xây dựng chính sách bảo đảm quyền trẻ em trong kinh doanh; Tư vấn xây dựng và triển khai dự án CSR cho doanh nghiệp.

• Tư vấn xử lý khủng hoảng truyền thông trong giáo dục liên quan tới vi phạm Quyền trẻ em.

3. Dịch vụ đào tạo

• Đào tạo cho giáo viên, cha mẹ và trẻ em phương pháp và mô hình giáo dục mới. Đồng thời xây dựng mạng lưới các chuyên gia trong và ngoài nước:
(1) Đào tạo cho cha mẹ và giáo viên phương pháp giáo dục mới.
(2) Hỗ trợ cha mẹ/giáo viên giáo dục nghề nghiệp theo phương pháp “học xưởng”, nhấn mạnh vai trò của gia đình trong cá nhân hóa kế hoạch phát triển nghề nghiệp của trẻ.
• Đào tạo Pháp luật quyền trẻ em
(1) Chương trình dành cho giáo viên.
(2) CHương trình dành cho cha mẹ.
(3) Chương trình dành cho báo chí và doanh nghiệp.
4. Tổ chức sự kiện diễn đàn giáo dục
Cung cấp dịch vụ tư vấn cho các tổ chức giáo dục, tổ chức diễn đàn, sự kiện giáo dục dành cho cộng đồng.
(1) Sự kiện chia sẻ kết quả công trình nghiên cứu, bình luận sách hay.
(2) Tổ chức các buổi đối thoại/tọa đàm về các mô hình giáo dục mới.
(3) Tổ chức chiếu phim, cuộc thi viết, quay video truyền cảm hứng với cộng đồng;
(4) Tổ chức Family Day (hướng dẫn cha mẹ cách tương tác với con).
(5) Tổ chức các trải nghiệm cộng đồng dành cho con trẻ, tăng cường hoạt động kết nối thiên nhiên, hướng tới lối sống bền vững. (6) Tổ chức trải nghiệm thực hành hướng nghiệp cho thanh thiếu niên tại các doanh nghiệp, tổ chức.
5. Xuất bản và Phân phối sách
Tổ chức các hoạt động gây quỹ để xuất bản và phát hành sách, bộ công cụ, quà tặng nhằm:
(1) Hỗ trợ các chuyên gia trong nước biên soạn và phát hành sách từ kết quả nghiên cứu của bản thân.
(2) Đồng hành cùng dịch giả lựa chọn sách, biên dịch và phát hành sách phù hợp với nhu cầu của cộng đồng quan tâm nuôi dạy con trẻ.
(3) Thiết kế các bộ công cụ, hộp quà tặng dùng trong các dự án, mô hình giáo dục để thúc đẩy các mối quan hệ dựa trên tôn trọng trẻ em.