Tình nguyện viên

Nếu bạn là người quan tâm dến giáo dục và mong muốn học hỏi, đóng góp trong một cộng đồng đầy nhân văn và yêu thương, hãy tham gia chung sức cùng chúng tôi. Các công việc chúng tôi cần các bạn hỗ trợ:

  • Điều phối vận hành các dự án của CCD
  • Thiết kế, truyền thông xã hội, tổ chức sự kiện.
  • Biên, phiên dịch các tài liệu về giáo dục.
  • Vận động tài trợ, quan hệ cộng đồng.

Hãy giúp chúng tôi hiểu bạn và mong muốn của bạn trong việc tham gia dự án bằng cách cung cấp các thông tin dưới đây. CCD sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất:

Thông tin đăng ký