Phan Thủy Chi

Giám đốc Trung tâm Trẻ em và Phát triển

Nguyên Phó viện trưởng, Viện đào tạo quốc tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân

Cử nhân Đại học Thống kê KT Mascow

MBA ĐH Tổng hợp Boise, Mỹ

THạc sĩ Phương pháp nghiên cứu, ĐH Macquarie, Úc

Tiến sĩ kinh tế nguồn nhân lực ĐH Kinh tế quốc dân

Đồng sáng lập và dẫn dắt đội ngũ đưa mô hình “hub” giáo dục, kết nối trường đại học Việt Nam với các trường đại học nướ ngoài vào các chương trình Liên kết đào tạo ở bậc đai học, mở ra một giai đoạn mới trong giáo dục đại học hướng chuẩn quốc tế

Bà tin tưởng vào tầm quan trọng của giáo dục để con người có thể có một cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa. Do đó, các hoạt động giáo dục là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động của bà