(Báo Vì Trẻ Em) Giúp trẻ khám phá “NÉT Pháp trong lòng Hà Nội”