Hà Tú Anh

Giáo viên tiếng Anh trường FPT

Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ 2 và thạc sĩ về ‘Chơi, đồ chơi, ngôn ngữ, và văn hóa’ cho trẻ em tại Tây Ban Nha

Thiết kế chương trình và các hoạt động giáo dục quốc tế. Chương trình tăng cường hoạt động đọc, nghe (tiếp nhận thông tin) – viết, nói (truyền phát thông điệp) và trao đổi văn hóa cho học sinh giữa Việt Nam, Nigeria, Trung Quốc; Buổi học vì hòa bình cho trẻ em tại Việt Nam – phối hợp với tổ chức HWPL Đức và Hàn Quốc.