Nguyễn Thanh Mai

TS- Giảng viên khoa Văn hóa học, trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Nghiên cứu và giảng dạy các môn học về Văn hóa Việt Nam và kỹ năng mềm; Phương pháp học tập hiệu quả; kỹ năng đọc; Phát triển nghề nghiệp…