Dự án “Giáo dục Giới & Tính dục”

Giới thiệu

The SexEdu Project là một dự án/mô hình giáo dục tình dục thông qua nghiên cứu trải nghiệm xã hội. The SexEdu Project là sự kết hợp khéo léo của việc nghiên cứu trải nghiệm xã hội và tự học hỏi thông qua nghiên cứu về giới và tính dục của chính thành viên dự án (Partner)

Dự án ra đời với mục đích thay đổi hoàn toàn cách giáo dục giới và tính dục hiện nay ở Việt Nam, từ quan điểm giáo dục tình dục đến phương pháp giáo dục. Chúng tôi tin rằng văn hóa có vai trò quan trọng trong thực hành tính dục nên mục tiêu của giáo dục tình dục trong dự án  The SexEdu là đồng hành cùng các Partner trong quá trình chia sẻ và trải nghiệm để mỗi Partner tự rút ra các giá trị, kiến thức, thực hành tính dục cho cá nhân mình trên nền tảng văn hóa gia đình, quốc gia.

Cách mỗi Partner tham gia dự án chính là sự tự tôn giá trị tính dục  của bản thân và xác lập các hành vi thực hành tính dục phù hợp, khơi gợi con người tự do bên trong mỗi cá nhân.

Chủ đề thảo luận của 1 buổi Sex Edu dành cho cha mẹ
Khóa SexEdu dành cho cặp đôi