Dự án Trải nghiệm – Hướng nghiệp Ikigai Việt Nam

MỤC TIÊU DỰ ÁN

* Giúp trẻ đi tìm “giá trị” lao động/nghề nghiệp và rèn luyện kỹ năng thích ứng giữa “giá trị bản thân” với “giá trị xã hội” mà trẻ lựa chọn. NGHỀ là NGƯỜI

* Dùng phương pháp “Social Study” để nắm bắt các mối quan hệ hình thành “nhân cách xã hội” của trẻ

  • Con người với con người
  • Con người với thiên nhiên
  • Con người với chế độ xã hội

* Sử dụng “Tư duy sáng tạo” để thực học thực làm tạo ra giá trị xã hội:

  • Dự án cộng đồng
  • Dự án thương mại
  • Dự án nghiên cứu

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ & ĐANG TRIỂN KHAI

  • Triển lãm lịch sử Nghề nghiệp gia đình
  • Khoá đào tạo Hướng nghiệp dành cho cha mẹ, giáo viên và học sinh.
  • Chương trình nghiên cứu
  • Chương trình Tư vấn cá nhân Trải nghiệm – Hướng nghiệp

LIÊN HỆ

Website: www.ccdvietnam.org

Fanpage Ikigai Việt Nam: www.facebook.com/ikigaivietnam.vn

Hotline: 0976845766