Khảo sát trải nghiệm và kết nối hè 2023 cùng con trưởng thành

📢📢 MỜI QUÝ PHỤ HUYNH THAM GIA KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM VÀ KẾT NỐI HÈ 2023 CÙNG CON TRƯỞNG THÀNH

Hướng tới giáo dục phát triển bền vững 2030 của Liên Hợp Quốc, Trung tâm Trẻ em và Phát triển, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam tổ chức khảo sát nằm trong khuôn khổ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH SÁCH BẢO VỆ TRẺ EM (dành cho các tổ chức thiết kế trại hè, trải nghiệm xã hội, hướng nghiệp)
Link khảo sát: https://bom.so/pxPX7A
Đối tượng khảo sát: Cha/mẹ
Thời gian khảo sát đến hết ngày 30/6/2023
💓 Chúng tôi hy vọng kết quả thông tin khảo sát này có thể được sử dụng làm căn cứ thiết kế các chương trình trại hè, trải nghiệm xã hội, hướng nghiệp hướng đến giáo dục phát triển bền vững 2030.
🌟Trả lời khảo sát,Quý phụ huynh có cơ hội được nhận gói tài trợ tư vấn trại hè 2023 cho con, em do các chuyên gia giáo dục, tâm lý, quyền trẻ em, truyền thông của Trung tâm Trẻ em và Phát triển thực hiện thông qua 2 hoạt động:
1. Tư vấn nhóm hoặc tư vấn 1:1
2. Mời tham dự chuỗi talkshow CÙNG CON TRƯỞNG THÀNH
🧡 Rất mong Quý phụ huynh dành khoảng 2-3 phút để thực hiện khảo sát này và đóng góp vào chương trình học qua trải nghiệm, hướng tới mục tiêu giáo dục phát triển bền vững 2030, thông qua tham gia trại hè, hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống.
Trân trọng cảm ơn.
___________________________________________________________
🌞 IKIGAI Việt Nam – Học để sống
Tự học – Tự chủ
Nâng cao năng lực khoa học xã hội và thiên nhiên
Củng cố mối quan hệ giữa con người với con người, với thiên nhiên, với xã hội
🌞TRUNG TÂM TRẺ EM VÀ PHÁT TRIỂN (CCD)
Trung tâm Trẻ em & Phát triển (CCD) là tổ chức giáo dục hướng tới mục tiêu cùng các cá nhân, tổ chức đồng kiến tạo “Hệ sinh thái giáo dục gia đình thuận nhiên:. Dung dưỡng văn hóa thuận nhiên (Nương tựa và tôn trọng sự đa dạng).