Chu Kim Đức

Giám đốc DN Xã Hội Think playgrounds. Bà có kinh nghiệm quản lý công ty về thiết kế và xây dựng, vườn và cảnh ở Hà Nội. Think playgrounds đã làm việc với các đối tác, cộng đồng và chính quyền địa phương để xây dựng hơn 200 sân chơi công cộng tại Việt Nam, thí điểm và mở rộng các mô hình cộng đồng mới tham gia cải tạo không gian công cộng thân thiện, hòa nhập và sáng tạo như sân chơi mạo hiểm, sân chơi cho trẻ khuyết tật, khu vườn cộng đồng, công viên, nghệ thuật công cộng… Phần thương mại của TPG sản xuất hơn 100 sân chơi cho các khu vực tư nhân. Năm 2020, bà Chu Kim Đức có tên trong danh sách 100 phụ nữ có ảnh hưởng trên thế giới do BBC bình chọn.