Hoàng Sơn Công

Chuyên gia huấn luyện khởi nghiệp. Phó Viện trưởng Viện phát triển tài năng Việt Nam. Giám đốc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp Kiku Bara. Chuyên gia huấn luyện của: Ban Thanh niên nông thôn TW Đoàn; Ban Kinh tế Hội LHPN; Ban Thanh niên Bộ Quốc Phòng; Cục chính trị Quân khu IV.

Giải thưởng Mentor of Year 2021 – Hội đồng khởi nghiệp quốc gia. Bằng khen TW Đoàn 2021.